cz / en

Vzdělání

Mgr.  LUCIE  LOOSOVÁ  Ph.D.

Studium:

*     1992 absolvuje Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, obor design hraček

*     1993-1994 studijní pobyt na Trent University Nottingham, Anglie

*     1994 spolupráce na divadelním festivalu Stockholm, Švédsko

*     1995-1996 roční stáž na FAMU (Filmová a televizní akademie v Praze) – obor Fotografie

*     1996 stáž na Theatre School v Odense, Dánsko

*     1999 stáž na Carrol College v Chicagu, U.S.A.

*     1999 končí magisterské studium na DAMU (Divadelní akademie, Praha) – obor scénografie

*     2008 končí doktorandské studium na DAMU (Divadelní akademie, Praha) – obor teorie a praxe divadelní tvorby

 

Pedagogická činnost:

*      2010 – 2012 – Univerzita Jana Amose Komenského Praha – výuka studentů na katedře mediálních studií

*      2005 – 2011 – DAMU Praha – výuka zahraničních studentů oboru divadelní scénografie

*      2004 Loyolla Marymount University Los Angeles – přednášky o Evropské scénografii
a realizace projektu “Sen noci svatojánské”

*      2001 Chicago Caroll College – přednášky o Evropské scénografii a realizace divadelního projektu “Mandragora”

*      1999 Chicago Carrol College – přednášky o Evropské scénografii a realizace divadelního projektu “Faust”

Spolupráce:

*     s režiséry jako jsou: Petr Novotný, Michal Dočekal, Jiří Nekvasil, Oto Ševčík, Ivan Krejčí, Jiří Menzl,   Juraj Herz a další…

*     s divadly jako jsou: Dejvické divadlo, Divadlo Bez zábradlí, Národní divadlo Praha, Slovenské Národní divadlo Bratislava, Divadlo v Celetné, Divadlo Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Cheb, Kladno, Chicago a další...

*     na festivalech a výstavách v Praze, Valticích a Českém Krumlově